WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2017
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2017
Jęczmień ozimy 2017
Pszenżyto ozime 2017
Pszenżyto ozime 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Żyto ozime 2017
Żyto ozime 2017
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista Odmian Zalecanych na rok 2018