WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2017
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2018
Pszenica zwyczajna ozima
Żyto ozime 2018
Pszenżyto ozime 2018
Jęczmień jary 2018
Owies zwyczajny jary 2018
Soja 2018
Pszenica zwyczajna jara 2018
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista Odmian Zalecanych do uprawy w woj. malopolskim 2019