WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2017
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Żyto ozime 2018
Pszenżyto ozime 2018
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista Odmian Zalecanych na rok 2018